0
0
0
0
1
11
Dębowe Tarasy Logo
Debowetarasy.pl / Polityka prywatności
Nowe mieszkania w Katowicach

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu www.debowetarasy.pl („Serwis”) jest spółka Dębowe Tarasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000272374, NIP 6342640036 („Operator Serwisu”).

2. Operator Serwisu wskazuje, że stronę internetową www.debowetarasy.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

3. Użytkownikiem jest osoba odwiedzająca Serwis („Użytkownik”).

2. Informacje w formularzach kontaktowych

1. Na stronie Serwisu znajduje się formularz kontaktowy, umożliwiający komunikację pomiędzy Operatorem Serwisu a Użytkownikiem („Formularz Kontaktowy”).

2. Użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane osobowe poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego.

3. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej są zbierane przez Serwis i wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi uzyskania odpowiedzi na pytanie skierowane w Formularzu Kontaktowym.

5. Dane w Formularzu Kontaktowym nie są udostępniane podmiotom trzecim w inny sposób, niż za zgodą Użytkownika.

3. "Newsletter Dębowe Torbasy"

1.  „Newsletter Dębowe Tarasy” jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu zainteresowanych Użytkowników o funkcjonowaniu osiedla Dębowe Tarasy w Katowicach.

2. Korzystanie z usługi „Newsletter Dębowe Tarasy” jest dobrowolne.

3. W celu świadczenia usługi „Newsletter Dębowe Tarasy” Operator Serwisu pozyskuje od Użytkowników adresy e-mail, bez podania których nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Dębowe Tarasy”.

4. Otrzymywanie  „Newslettera Dębowe Tarasy” jest możliwe po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Serwisu, zgodnie z Ustawą oraz uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Operatora Serwisu i jego partnerów (Dębowe Tarasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II sp. k. z siedzibą w Warszawie, Dębowe Tarasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV sp. k. z siedzibą w Warszawie, Silesia Residential Project Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

5. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość dokonania ich zmiany bądź żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia adresu e-mail z bazy danych jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania „Newslettera Dębowe Tarasy”.

6. Administratorem danych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest Operator Serwisu. Wyszukaj mieszkanie:
Budynek
A5
C3
A6
Powierzchnia
0m2
0m2
Ilość pokoi
0
0
Piętro
1
11
Tylko dostępne mieszkania
Dostępne w programie MdM
mniej szczegółów
więcej szczegółów